Stagiaires

Studenten van de sector Dienstverlening voeren activiteiten uit als vorm van stage op het Wijkleerbedrijf. Tevens is het de bedoeling dat studenten van de sector Welzijn in samenwerking met de verschillende zorg- en welzijnsinstellingen activiteiten organiseren in de wijk. Dit betreft niet alleen welzijn gerelateerde activiteiten in projectvorm, maar ook structurele activiteiten in de vorm van stage verdeeld over de verschillende leerjaren. Op die manier is er het hele jaar door een bezetting van Welzijnsstudenten.