Privacy statement

Privacy 

Het wijkleerbedrijf Goes-Oost valt als stichting onder het Hoornbeeck College. Het wijkleerbedrijf gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en opgeslagen binnen de beveiligde omgeving van het Hoornbeeck College. Dit alles conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Persoonlijke gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor de medewerkers van het wijkleerbedrijf Goes-Oost.

 

Cookies

Het wijkleerbedrijf Goes-Oost maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

 

Aansprakelijkheid 

Het wijkleerbedrijf Goes-Oost maakt gebruik van links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy.

 

Portretrecht 

Het wijkleerbedrijf Goes-Oost heeft uiterste zorg besteed aan het beeldmateriaal op haar website. Mocht er door omstandigheden een foto op staan waar u vanwege portretrechten bezwaar tegen heeft, dan vragen we u te richten tot onze webmaster (zie emailadres bij Contact).

 

Wijzigingen 

Het wijkleerbedrijf Goes-Oost behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

 

Functionaris gegevensbescherming  

Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij wet van kracht. Deze verordening behelst een aanscherping van de regelgeving op het gebied van privacy. Onderdeel daarvan is dat organisaties een functionaris gegevens (FG) bescherming moeten aanwijzen. Bij het Hoornbeeck College – waar het wijkleerbedrijf Goes formeel onder valt – is drs. W.L. (Wim) Verweij aangesteld als functionaris gegevensbescherming. Hij is te bereiken via het mailadres vjw@sorg.nl, of telefonisch via 06 577 101 89 of 085 483 81 80.

 

Vragen 

Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar wlbgoes-oost@hoornbeeck.nl.