Terugblik start wijkleerbedrijf

Dinsdag 28 augustus 2018 is het wijkleerbedrijf van start gegaan, we kijken positief en met veel enthousiasme terug op de eerste week! Het wijkleerbedrijf is ingericht, de studenten hebben elke brievenbus voorzien van een algemene flyer, vanuit het SVRZ is een gastles verzorgd over “Beroepshouding”, de eerste intakegesprekken met individuele cliënten zijn gevoerd en…de planning voor volgende …