Doelstellingen

Het doel van de stichting wijkleerbedrijf Goes-Oost is het faciliteren van individuele hulpvragen van wijkbewoners, het bestrijden van eenzaamheid en het ondersteunen van zorg- en welzijnsinstellingen in de wijk. Deze doelstellingen dragen bij aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijk Goes-Oost. Daarnaast voorziet het wijkleerbedrijf in een uitbreiding van het aantal stageplaatsen en biedt ze stagiaires voldoende leermogelijkheden op zowel oriënterend, oefen- en beheersniveau.

Maatschappelijke context

Sinds 1 januari 2015 zijn er grote veranderingen in de zorg doorgevoerd. De uitvoer van drie decentralisaties leidde ertoe dat gemeentes verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van verschillende soorten zorg. Daarnaast is de ontwikkeling zichtbaar dat ouderen langer thuis moeten blijven, omdat er hogere eisen worden gesteld aan de zorgzwaarte van cliënten die in een verzorgings- of verpleeghuis worden opgenomen. De gemeente Goes kent een hoog percentage ouderen, tevens zijn in de wijk Goes-Oost veel zorg- en welzijnsinstellingen gevestigd. Verder kenmerkt de wijk zich door een groot aantal sociale huurwoningen en daarnaast ook een appartementencomplexen voor ouderen. Een uitgelezen kans om juist in deze wijk een wijkleerbedrijf op te starten.